Použití spirál je omezeno zejména v místech, kde je kanalizace provedena pomocí plastového potrubí. V ohybech je totiž nebezpečí, že některé ostřejší nástavce mohou plastové potrubí poškodit, stejně jako usazeninu. Jejich použití je také omezeno délkou, nelze spirály nastavovat donekonečna. Zásadní odlišností od čištění kanalizace vodou je ale fakt, že dokáží pouze v usazenině udělat průchod, který má vždy menší průměr, než je celková světlost potrubí. Proto na stěnách i po vyčištění spirálou zůstávají zbytky usazenin, které jsou pak náchylné na sebe nabalovat další usazeniny a po čase opět kanalizaci ucpat.

Kde funguje lépe

Čištění kanalizace http://www.kanalizace-instalateri.cz/cisteni-kanalizace spirálou funguje nejlépe ve svislých svodech (stoupačkách) a při ucpání odpadu v kratších úsecích, v delších mohou udělat pouze průchozí tunel v usazeninách, nedokáží je odstranit z celého průměru potrubí. Tento problém je větší i v ležatých odpadových systémech. Omezující je rovněž možnost použití v potrubí pouze do 150 mm průměru.